LÄHETYSTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY


"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
Matt. 28:19,20

Lähetystehtävämme

Adventtikirkon lähetystehtävä on kertoa kaikille ihmisille iankaikkinen evankeliumi Ilmestyskirjan 14:6-12 kolmen enkelin sanomien viitekehyksessä ja johtaa ihmiset hyväksymään Jeesus henkilökohtaisena pelastajanaan ja auttamaan heitä liittymään hänen seurakuntaansa ja auttaa valmistumaan Jeesuksen pikaiselle paluulle.

Menetelmämme

Me pyrimme suorittamaan lähetystehtävämme Pyhän Hengen ohjauksessa seuraavilla tavoilla:

Saarnaamalla:
Hyväksymme Kristuksen lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) ja julistamme koko maailmalle sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka luonne on täydellisimmin ilmaistu hänen poikansa sovitustyössä ja sijaiskuolemassa. Ymmärrämme Raamatun olevan Jumalan erehtymätön ilmaus hänen tahdostaan ja kerromme sen suurenmoisen sanoman, johon sisältyy Kristuksen toinen tulemus ja Jumalan kymmenen käskyn lain jatkuva sitovuus mukaan lukien seitsemännen päivän sapatti.

Opettamalla:
Ymmärrämme, että mielen ja luonteen kehitys on olennainen osa Jumalan lunastussuunnitelmaa. Painotamme kypsää suhtautumista kasvuun suhteessamme Jumalaan, Hänen sanaansa ja luomakuntaan.

Terveystyöllä:
Vahvistamme raamatullisen korostuksen ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Terveyden säilyttäminen ja sairaiden hoitaminen ovat ensisijaisen tärkeitä painopisteitä työssämme. Työskennellessämme vähäosaisten ja vaikeuksissa olevien hyväksi koemme olevamme yhteistyössä Luojan kanssa hänen säälivässä toiminnassaan ihmiskunnan hyväksi ja suunnitelmassaan kaiken luomiseksi uudeksi.

Visiomme

Kuten Raamatun suuret profetiat korostavat, näemme mekin, että Jumalan suunnitelman huippukohta on koko luomakunnan ennalleen asettaminen täydelliseen sopusointuun Jumalan hyvän tahdon mukaan.